Hvammur heimili aldraðra
Vallholtsvegi 15, 640 Húsavík
Sími 464 0700, Fax 464 0701
hvammur@hvammurhus.is
kt. 700481-0189

Dvalarheimili aldraðra sf í Þingeyjarsýslum var formlega stofnað á Húsavík 8. janúar 1976.  Stofnendur voru Húsavíkurbær ásamt 12 sveitarfélögum frá Ljósavatnshreppi að vestan til Raufarhafnarhrepps að austan.  Fyrsta verkefni félagsins var bygging dvalarheimilis á Húsavík og var hafist handa 20. ágúst 1976.  Fyrstu íbúar fluttu svo í Hvamm 2. maí 1981. 

 

Á vegum félagsins, Dvalarheimili aldraðra sf, er annars vegar er rekin byggingadeild sem rekin er fyrir fé frá aðildarsveitarfélögum í sýslunum tveimur og fer framlag hvers sveitarfélags eftir íbúafjölda.  Félagið kaupir og selur einstaklingum eða hjónum svokallaðar búseturéttaríbúðir í Litlahvammi, Miðhvammi og Brekkuhvammi. Hins vegar rekur félagið Hvamm, heimili aldraðra en þar búa að staðaldri 42 einstaklingar 25 í hjúkrunarrýmum og 17 í dvalarrýmum en auk þess eru tvö hvíldarinnlagnarrými.

 

Á Raufarhöfn eru leigðar  út íbúðir til aldraðra.

 

Í upphafi (1981) var hugsunin á bak við Hvamm, heimili aldraðra að þar myndu búa sjálfbjarga einstaklingar. Með öflugri heimahjúkrun, félagsþjónustu og dagþjónustuúrræðum breyttist þörfin og í dag þurfa langflestir íbúar Hvamms flókna hjúkrun og umönnun.

 

Rekstur Hvamms, heimili aldraðra byggist á daggjöldum frá ríkinu. Þegar fólk flyst í Hvamm falla lífeyrisgreiðslur og tekjutrygging frá ríkinu niður til viðkomandi en fólk getur átt rétt á ráðstöfunarfé sem er tekjutengt frá Tryggingarstofnun ríkisins.

 

Dagþjónustuúrræði (23 rými) hafa verið rekin á vegum Dvalarheimilis aldraðra sf frá árinu 1984. Fyrst í Hvammi/ Hornið en svo einnig á Kópaskeri frá 1990 og frá 1991 á Raufarhöfn.  Helsta markmið dagþjónustu er að draga úr félagslegri einangrun fólks. 

Dagþjónustan er rekin með daggjöldum frá ríkinu.  

 

Upplýsingar uppfærðar í júní 2016 SJ